Resurser

Handledare:
Lars Åke Björklund
Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri
070 – 626 19 83

Hälso- och sjukvård:
Aleris Hälsocentral, Bollnäs
0278 – 62 22 00

Tillsynsmyndighet:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
010 – 788 50 00, växel