Referenser

Mats Lindberg
Enhetschef
Psykosociala enheten, Bollnäs kommun
0278 – 250 95

Björn Engström
Socialsekreterare
Socialpsykiatriska vuxenenheten, Nynäshamns kommun
08 – 520 680 00, växel

Malin Lenkey
Områdeschef
Älvkarleby kommun
026 – 832 84

Gunilla Eklund
Handläggare
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
08 – 508 017 26

Cecilia Hedvall
Enhetschef
LSS Psyk, Hofors kommun
0290 – 771 524