Handledare:

Lars Åke Björklund

Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri

070 – 626 19 83

Hälso- och sjukvård:

Aleris Hälsocentral, Bollnäs

0278 – 62 22 00

Tillsynsmyndighet:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

010 – 788 50 00, växel