Referenser

Mats Lindberg

Enhetschef

Psykosociala enheten, Bollnäs kommun

0278 – 250 95

Björn Engström

Socialsekreterare

Socialpsykiatriska vuxenenheten, Nynäshamns kommun

08 – 520 680 00, växel

Malin Lenkey

Områdeschef

Älvkarleby kommun

026 – 832 84

Gunilla Eklund

Handläggare

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

08 – 508 017 26

Cecilia Hedvall

Enhetschef

LSS Psyk, Hofors kommun

0290 – 771 524